CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

1. Identificació de la titular

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’usuari del titular de la pàgina web www.evablanestaller.com:

Titular: Eva Blanes Meléndez

NIF: 52426825G

Domicili social: C. De la Mercè 7, 2n, Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Telèfon: 626920052

Correu electrònic: taller@evablanestaller.com

2. Informació prèvia

Les Condicions Generals de Compra regulen la relació de venda a distància entre els productes que ofereix www.evablanestaller.com a la seva pàgina web i l’usuari, d’acord amb les estipulacions legals vigents en la venda a distància, a la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, Protecció de Dades, i dels serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En aquest sentit, l’Usuari haurà d’acceptar les Condicions Generals de Compra abans de la realització de la comanda, de manera que abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el contingut.

En cas de no acceptar les Condicions Generals de Compra, no es podrà dur a terme la compra dels productes i conseqüentment www.evablanestaller.com no assumirà cap tipus d’obligació ni de responsabilitat.

www.evablanestaller.com es reserva el dret de modificar el contingut i / o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar ni avisar prèviament, de manera que, abans d’adquirir els productes, llegeixi atentament el contingut ja que és responsabilitat de l’Usuari revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte del Lloc Web.

3. Celebració de contracte

L’Usuari declara tenir la capacitat legal suficient per contractar els productes del Lloc Web.

Un cop realitzada la comanda, l’usuari rebrà per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a l’adreça que hagi indicat, un justificant de recepció.

En el cas que l’Usuari no rebés la confirmació en el transcurs de 48 a la península o en 3 dies per a enviaments internacionals, preguem que es posi en contacte a través de l’correu electrònic taller@evablanestaller.com o trucant a al telèfon 626920052, a la següent franja horària:

De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 15h a 18h.

Així mateix, www.evablanestaller.com l’informa que la formalització de l’contracte es podrà realitzar en els següents idiomes: català i castellà

4. Protecció de Dades

Responsable del Tractament:

Responsable: Eva Blanes Meléndez

NIF: 52426825G

Direcció: C. De la Mercè 7, 2n. Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Telèfon: 626920052

Correu electrònic: taller@evablanestaller.com

Finalitat del tractament:

Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web, entre elles, la resposta a sol·licituds i / o consultes realitzades, mitjançant el formulari de contacte corresponent. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual entre l’Usuari i www.evablanestaller. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt la sol·licitud.
  2. Tramitar la compra dels productes posats a disposició a través de la pàgina web així com, procedir a la facturació dels mateixos.
  3. Mantenir informats als Usuaris de productes i / o serveis d’www.evablanestaller.com, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, així com, per gestionar l’enviament de la Newsletter, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat per l’execució de les obligacions contractuals i / o negocials, o el consentiment de la persona interessada.

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps de l’necessari per les quals han estat sol·licitades, excepte que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: No es realitzaran transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea. Drets que assisteixen a l’interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a C. De la Mercè núm. 7, 2n, 08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona o un correu electrònic a: taller@evablanestaller.com

Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a taller@evablanestaller.com

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede -Electrònica-web, o enviant un escrit a C / Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

5. Disponibilitat del Producte

La disponibilitat dels productes oferts per www.evablanestaller.com pot variar en funció de la demanda dels usuaris. www.evablanestaller.com actualitzarà l’estoc periòdicament a la pàgina web. En cas d’estar esgotat el producte, no es podrà realitzar la comanda.

6. Preu

El preu per a cada un dels productes serà el que apareix en euros juntament amb cada producte del Lloc Web i inclourà l’IVA aplicable que, si escau, pugui correspondre.

www.evablanestaller.com es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment i sense previ avís. El preu aplicable a la sol·licitud de compra efectuada per l’Usuari serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra.

7. Forma de pagament

L’Usuari podrà abonar l’import de la seva comanda a través de la plataforma de pagament Stripe i les targetes de crèdit VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur.Toda la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Al pagar amb targeta se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació de l’càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat. No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació de l’corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de www.evablanestaller.com a el rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

8. Despeses de transport

www.evablanestaller.com l’informa que les despeses d’enviament a la Península Ibèrica (Espanya) tindran un cost de 5,50 € de 3 a 5 dies laborables i 7,50 € de 24 a 48h en comandes realitzades abans de les 11.30h. En cap cas evablanestaller.com es farà càrrec de despeses de duanes o impostos extraordinaris. En el cas que els enviaments es realitzin a poblacions molt allunyades de nuclis urbans, el termini de lliurament podrà ser superior a l’indicat. En aquests períodes no s’inclouen caps de setmana ni festius.

9. Execució i terminis de lliurament

www.evablanestaller.com realitzarà enviaments de productes a la Península Ibèrica (Espanya)

Un cop l’usuari hagi realitzat el pagament del producte, www.evablanestaller.com ho hagi confirmat, i s’hagi enviat el correu electrònic de confirmació a l’Usuari sobre la seva compra, es procedirà al lliurament dels productes. El lliurament de la comanda es farà a l’adreça que l’Usuari hagi especificat durant el procés de compra a la web.

www.evablanestaller.com no serà responsable dels errors que es poguessin produir en el lliurament dels productes comprats en el supòsit que l’Usuari no hagi omplert correctament l’adreça de lliurament. En cas d’estar absent durant el lliurament, el transportista deixarà la comanda a l’Oficina de Correus més propera o bé es posarà en contacte si disposa d’un telèfon de contacte.

Seguiment de la comanda

Un cop la comanda és enviat, l’Usuari rebrà automàticament un correu electrònic o SMS. És important revisar la safata d’spam, promocions o correu no desitjat del teu correu electrònic, ja que l’email pot ser redireccionat a alguna d’aquestes carpetes per error.

10. Desistiment

L’Usuari tindrà dret a desistir de el contracte, sense cap tipus de penalització, en el termini de catorze (14) dies naturals des de la data de recepció del producte.

Per a l’exercici de el dret de desistiment només ha d’emplenar i enviar el present formulari a l’correu electrònic taller@evablanestaller.com

A l’atenció d’Eva Blanes Meléndez amb NIF 52426825G i domiciliada a C. De la Mercè 7, 2n, Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Per mitjà de la present poso en el seu coneixement la meva voluntat d’exercir el meu dret de desistiment amb número de comanda i / o referència ……………………………………….

Nom de l’consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

Domicili de l’consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

Signatura de l’consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

data

Per procedir a la devolució el producte no ha d’haver estat usat i haurà d’estar en perfectes condicions amb les etiquetes i l’embalatge corresponent (caixes, bosses, etc.) de la mateixa manera en què es van rebre, a la següent adreça: C. De la Mercè 7, 2n, Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Un cop Eva Blanes Meléndez rebi el producte i el nostre personal verifiqui i determini que es compleix les condicions de la devolució, Eva Blanes Meléndez tornarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què l’Usuari informe a Eva Blanes Meléndez seva decisió de desistir de el present contracte. Eva Blanes Meléndez procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’Usuari per a la transacció inicial, llevat que l’Usuari expressi el contrari. L’Usuari assumirà el cost de la devolució del producte adquirit.

11. Productes defectuosos

Eva Blanes Meléndez garanteix que el producte s’ajusta a les característiques indicades a la web i que es lliurarà en perfectes condicions. Així mateix, l’Usuari ha d’assegurar que un cop rebi la comanda verificar que es troba en perfectes condicions. Recorda que tens 14 dies naturals des de la recepció del producte a casa per sol·licitar la devolució.

Una vegada que el nostre personal verifiqui que el producte és efectivament defectuós, es procediria a la devolució de diners o a la substitució de la mateixa.

No es considerarà defectuós un producte si han passat més de 6 mesos des de la recepció, ja que no es pot determinar si ha estat usat indegudament.

Perquè aquesta devolució es pugui fer efectiva, has d’assegurar que el producte:

  • No hagi estat utilitzat
  • No hi hagi estat implicat en cap accident ni ha estat danyat a l’intentar reparar-lo.
  • No hagi estat utilitzat contràriament al que estableix el venedor.
  • No s’hagi deteriorat per desgast, ús indegut o rentat a màquina.

En cas de no compliment dels requisits anteriors, i si ha passat el termini de desistiment en el moment de realitzar la devolució, Eva Blanes Meléndez pot decidir segons el seu criteri si va a realitzar o no el reemborsament.

L’Usuari assumirà des del moment en què es produeix el lliurament, tots els riscos que pugui patir el producte. Eva Blanes Meléndez no es responsabilitzarà del que li pugui passar un cop lliurat en perfectes condicions.

En cap cas es considerarà un producte com defectuós si s’ha fet un ús indegut de la mateixa.

12. Queixes i Reclamacions

El Client podrà dirigir les seves queixes i reclamacions a l’correu electrònic taller@evablanestaller.com www.evablanestaller.com. haurà de donar resposta a les reclamacions rebudes en el termini més breu possible i en tot cas en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la reclamació.

D’acord amb el Reglament núm 524/2013 UE, la Comissió Europea posa a disposició dels Consumidors i Usuaris una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu / consumers / ODR /. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

13. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals de contractació es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

Les controvèrsies que poguessin sorgir entre Eva Blanes Meléndez i l’Usuari hauran de ser dirimides en els jutjats i tribunals espanyols.