Restauració

El pas del temps, la pols, la humitat, les temperatures excessives, els fongs, els insectes, les mudances, i totes i cadascuna de les aventures viscudes, transformen el cos dels llibres d’una manera lenta però implacable.

Si conserves llibres antics, amb un valor històric o sentimental, herència d’una biblioteca familiar que necessiten una restauració per recuperar la seva estructura i llegibilitat, o t’agradaria protegir i embellir un llibre estimat amb unes cobertes noves conservant les originals… Si tens exemplars valuosos amb els plecs descosits, les guardes desencolades, el llom trencat, pàgines amb estrips, les cobertes malmeses, ens mirem bé l’estat de conservació de l’exemplar, analitzem quin ús li vols donar i determinem quina intervenció és la més adequada en cada cas.

Obrir Formulari